AİLE BİRLEŞİMİ SINAVI HAZIRLIK KURSU

 

A1 Almanca, Avrupa Birliği Ortak Referans Çereçevesince belirlenen en temel seviyedir.

Ağustos 2007’de yürürlüğe alınan Göçmenler yasasına göre Almanya’da ikamet eden Türk ya da Alman vatandaşları ile evlenerek Almanya’ya göç etmek isteyen eşler, vize başvurusunda bulunurken A1 düzeyinde bir Almanca bilgisi belgelemek zorundadırlar. Buradaki amaç Almanya’ya yerleşecek kişilerin yaşadıkları ortama uyum sağlamaları ve kendilerini ifade etmeleridir. Almanca A1 Sınavı, vize başvurusunda istenilen A1 düzeyinde okuma-yazma-dinleme ve konuşma becerilerini ve dil bilgilerini gösterir belgenin düzenlendiği bir sınavdır.

Sınavın aşamaları aşağıdaki gibidir.

1.Dinlediğini anlama (Hören):

Dinlediğini anlama yetkinliğinin test edildiği bu bölüm 15 sorudan oluşur. Adaylar her soru için gündelik hayattan farklı diyaloglar dinlerler ve doğru şıkkı seçmeleri beklenir.
2.Okuduğunu anlama (Lesen):

Adayların günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri, ilanlar, kısa notlar, mektup gibi yazışmalar ya da duyurulardan kısa metinleri okumaları ve anlamalarının beklendiği bölümdür. 15 soru bulunmaktadır.

3.Yazma (Schreiben):

Yazma yetkinliğinin test edildiği bu aşamada iki bölüm vardır. İlk bölümde bir durumu aktaran metinde yer alan boşlukların doldurulması istenir. İkinci bölümde ise verilen bir içeriğin otuz kelimenin altında düşmeden kısa ve öz bir şekilde metne dökülmesi istenir.
Bu bölüm 65 dakika sürmektedir.

4.Konuşma (Sprechen):

Adayın konuşma becerilerinin ölçüldüğü bu bölümde kendini tanıtma ve kart çekme olmak üzere iki aşama yer alır. 3-4 kişiden oluşan gruplarla yapılır ve on beş dakika sürer. Kendini tanıtma bölümünde aday kendisi hakkında kısa bilgiler verir ve sınav gözetmeninin sorduğu soruları cevaplar. Kart çekme bölümünde ise gruptaki adaylara sırayla kartlar çektirilir ve adayların bu kartta yer alan kelimeye göre soru sorabilme diğer adayların da bu sorulara cevap verebilme yetkinlikleri test edilir.

Aile birleşimi sınav kursu alanında uzmanlaşmış sınav deneyimi olan Türk ve Alman öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. AKD Almanca aile birleşimi sınav programında öncelikle adayın dört dil yetisinin de A1 düzeyinde geliştirilmesi amaçlanır. Ardında sınav ortamına hazır olabilmesi için bol bol deneme sınavına tabi tutulur. Geliştirilmesi gereken alanları ve güçlü yönleri belirlenen adayın ihtiyacına uygun olarak eğitim müfredatı esnekleştirilir. Almanca aile birleşimi sınav eğitimleri birebir ders şeklinde gerçekleştirilmektedir.