DELF / DALF HAZIRLIK KURSU

 

DELF-DALF diplomaları Fransa Milli Eğitim Bakanlığınca verilen uluslarası geçerliliği olan tüm dünyada ve Türkiye’de de tanınan resmi belgelerdir. Diplôme d’Etudes en Langue Française-DALF ((Diplôme Approfondi de Langue Française) diplomaları Avrupa Dilleri Ortak Referans Sistemince belirlenen dil yetkinliklerine ilişkin altı seviyeyi belgeler. Bu belgeler ömür boyu geçerlidir.

Özellikle DELF B2 Fransız üniversitelerine girişte veya yüksek okullar için kayıt kabulde gereklidir. Üniversite eğitim burslarından faydalanabilmek için de DELF diplomasına ihtiyaç vardır. Eğitim dışında Kanada ve Quebec göçmenlik başvurusunda DELF diploması istemektedir.

DELF diploması 18 yaşından itibaren Fransızca bilen ve bilgisini resmi olarak kanıtlamak isteyen adaylar içindir ve 4 seviyenin belgelenmesi için kullanılır.  DELF sınavında adaylar dinleme, okuma, yazma ve konuşmadan oluşan sınav içeriğiyle dört dil yetkinliğinde de değerlendirilirler.

DELF A1 ve A2 seviyeleri (Temel Kullanıcı): Tüm dillerde olduğu Fransızcada da başlangıç seviyelerini oluşturur. Günlük konuşma seviyesidir. Fransızcadaki temel kalıplar, sıklıkla kullanılan sözcükleri öğrenir. Kısa iletişim kurabilir, karmaşık olmayan cümleleri anlayabilir konuşabilir.

DELF B1 ve B2 seviyeleri (Bağımsız Kullanıcı): Sözlü ve yazılı olarak Fransızcayı etkin bir şekilde kullanabilen seviyedir. Günlük hayatta, iş, okul hayatında kullanılan dili anlayabilir, televizyon programlarını izleyebilir.

DALF sınavı ise çalışan ya da üniversite eğitimi alan yetişkinleri hedef alır.  2 seviyedir ve DALF diplomaları adayın Fransızca da uzmanlaşmış olduğunu belgeler. DALF sınavında adaylar dinleme, okuma, yazma ve konuşmadan oluşan sınav içeriğiyle dört dil yetkinliğinde de değerlendirilirler.

DALF C1 ve C2 seviyeleri (Usta Kullanıcı): Akademik olarak Fransızcaya hakimdir. İş hayatı ve günlük konuşmada zorlanmadan hızlı, yavaş tüm konuşmaları anlayabilir. Makale yazabilir, mesleki ve edebi yazıları okuyup yazabilir.

DELF-DALF diplomaları dünya çapında geçerlilikleri bulunması sebebiyle özgeçmişinize şüphesiz ki değer katacak ve sizi farklılaştıracaktır.

Sınavlar yılda iki kez düzenlenmekte olup sınav başvuruları sınav tarihlerinden bir iki ay önce Fransız Kültür Merkezine yapılmaktadır.

DELF-DALF sınavı hazırlık kurslarımız birebir ders şeklinde yapılmaktadır.

.