Fransızca Dil Kursu

 

Fransızca, Fransa’da konuşulmasının yanı sıra Belçika, isviçre, Kanada, Lüksemburg, Haiti, Afrika ülkelerinin bir kısmı, bazı tropik adalar, Güney Amerika, Hint Okyanusu ve Güney Pasifik’in de resmi dillerinden birisidir. Bunun yanı sıra Fransızca, mutfak kültürünün, modanın, mimarinin, sanat ve tiyatronun da dili olması sebebiyle dünyanın en çok bilinen dillerinden biridir.

Fransızca eğitimi size çok uluslu edebi eserleri ana dilinde inceleyebilmeyi, sanatın, estetiğin gizeminin kalbinde olmanızı sağlar.

Fransızca dil kursunda diğer dillerde olduğu gibi Ortak Avrupa Dil Programı çerçevesinde A1 başlangıç seviyesi, A1-A2-B1-B2-C1-C2 olmak üzere toplam 6 kur bulunmaktadır. Hangi kura kayıt olmanız gerektiği kurumumuzda yapılacak olan ücretsiz seviye tespit sınavıyla belirlenir.

 

Eğitim Sistemimiz

AKD Fransızca dil kursunda en temel amacımız öğrencilerimizin yabancı dil eğitimini zoraki bir süreç olmaktan çıkarıp keyif alacakları bir yolculuğa dönüştürmektir. Bu nedenle eğitim sistemimiz iletişimsel temele dayanır.

AKD Fransızca dil kursunda öğrenci odaklı yaklaşımımız ve modern yöntemlere dayandırdığımız eğitim müfredatımızla öğrencilerin (Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı-Anlatım, Sözlü Anlatım ve Konuşma) dört dil yetisinin geliştirilmesini hedefleriz.

 

Ders Programı

Fransızca derslerimiz yoğun ve rahat program olmak üzere ikiye ayrılır.

Yoğun program hafta içi akşam 19-21:15 saatleri arasında haftada 4 gün veya hafta sonu 10-13:30 saatleri arasında

Rahat program ise hafta içi akşam 19- 21:15 saatleri arasında haftada 2 gün veya hafta sonu 10-12:20 saatleri arasında olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

Sınıflar

Her bir grup en fazla 6 ile 8 kişiden oluşur. Kalabalık sınıflarda olduğu gibi kaybolup gitmez bire bir ders kalitesinde eğitim alırsınız.

A1- B1 seviyelerinde her bir kurun tamamlanma süresi 50 derstir. B2-C1-C2 seviyelerinde ise her bir kur 80 derste tamamlanır.

 

Gelişim takibi

Fransızca dil kursu programlarımıza katılan öğrencilerimizin gelişimleri eğitim danışmanları ve öğretmenleri tarafından takip edilerek kendilerine düzenli olarak gelişim alanlarıyla ilgili aksiyonlar verilir. Gerekirse ek dersler veya farklı materyallerle desteklenerek geliştirilir. AKD da en kaliteli eğitimi vermek dışında en önemli hedeflerimizden biri de yoğun iş veya öğrencilik hayatı içinde olan katılımcılarımızın burada geçirdikleri vaktin en verimli, en kaliteli, en eğlenceli kullanılmasını sağlamaktır.

 

Kişiye Özel Çözümler- Birebir Eğitim Programı

Herhangi bir programa uymak zorunda olmadığınız kişiye özel bire bir derslerimiz ya da kendi oluşturacağınız grupla yapabileceğiniz VIP derslerimizle tamamen ihtiyaçlarınıza yönelik bir eğitim alma şansını da size sunarız. Kendinize göre planlayabileceğiniz haftalık programınız sizi zamansal olarak da özgür kılacaktır.

 

Eğitmenlerimiz

Fransızca dil kurslarımız alanlarında uzman, formasyonlarını tamamlamış Türk ve Fransız öğretmenlerimiz tarafından düzenlenmektedir.

 

Sertifikasyon

Tamamladıkları kuru başarıyla bitiren öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığından onaylı AKD Fransızca Dil Kursu sertifikası verilir. Dileyen öğrenciler tamamladıkları kurun bitiminde Fransız Kültür Merkezincedüzenlenen uluslararası geçerliliğe sahip DELF DALF sınavlarına ücret karşılığında katılabilir ve DELF -DALF diploması almaya hak kazanabilirler.

 

Öğrenme Garantisi

Derslere devam zorunluluğu vardır. Derslerine yüzde doksan oranında katılım göstermiş ancak kur sınavında başarılı olamamış öğrencilerimiz ücretsiz olarak aynı seviyede başlayacak olan ilk sınıfa katılabilirler.