Yabancılar için Türkçe Dil Kursu

 

Yabancılar için Türkçe Dil kursu, eğitimini Türkiye’de sürdüren yabancı öğrencilerin, çeşitli nedenlerle Türkiye’ye yerleşen yabancı uyruklu vatandaşların, ülkemizde temel ihtiyaçlarını karşılamaya, iletişimlerini geliştirmeye yönelik olarak planlanmış eğitim programıdır.

Yabancılar için Türkçe kursunda diğer dillerde olduğu gibi Ortak Avrupa Dil Programı çerçevesinde A1 başlangıç seviyesi, A1-A2-B1-B2-C1-C2 olmak üzere toplam 6 kur bulunmaktadır. Hangi kura kayıt olmanız gerektiği kurumumuzda yapılacak olan ücretsiz seviye tespit sınavıyla belirlenir.

 

Eğitim Sistemimiz

Yabancılar için Türkçe  dil kursunda en temel amacımız öğrencilerimizin yabancı dil eğitimini zoraki bir süreç olmaktan çıkarıp keyif alacakları bir yolculuğa dönüştürmektir. Bu nedenle eğitim sistemimiz iletişimsel temele dayanır.

Ataşehir TAC Yabancılar için Türkçe programlarımızdaöğrenci odaklı yaklaşımımız ve modern yöntemlere dayandırdığımız eğitim müfredatımızla öğrencilerin (Okuma-Anlama, Dinleme-Anlama, Yazılı-Anlatım, Sözlü Anlatım ve Konuşma) dört dil yetisinin geliştirilmesini hedefleriz.

 

Ders Programı

Yabancılar için Türkçe (Turkish for foreigners) derslerimiz yoğun ve rahat program olmak üzere ikiye ayrılır.

Yoğun program hafta içi akşam 19-21:30 saatleri arasında haftada 4 gün veya hafta sonu 10-13:30 saatleri arasında

Rahat program ise hafta içi akşam 19- 21:30 saatleri arasında haftada 2 gün veya hafta sonu 10-12:20 saatleri arasında olacak şekilde düzenlenmiştir.

 

Sınıflar

Her bir grup en fazla 6 ile 8 kişiden oluşur. Kalabalık sınıflarda olduğu gibi kaybolup gitmez bire bir ders kalitesinde eğitim alırsınız.

İlk aşama olan A1 2 bölümden oluşmakta olup, toplamda 100 derslik bir eğitim içermektedir. Yaklaşık 8 hafta süren bu programda, kişi, temel Türkçe dil bilgisi eğitimi ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma öğretileri ile günlük basit ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak bir eğitim alır.A2- B1 seviyelerinde her bir kurun tamamlanma süresi 50 derstir. B2-C1-C2 seviyelerinde ise her bir kur 80 derste tamamlanır.

 

Gelişim Takibi

Yabancılar için Türkçe dil kursu programlarımıza katılan öğrencilerimizin gelişimleri eğitim danışmanları ve öğretmenleri tarafından takip edilerek kendilerine düzenli olarak gelişim alanlarıyla ilgili aksiyonlar verilir. Gerekirse ek dersler veya farklı materyallerle desteklenerek geliştirilir. Ataşehir TAC da en kaliteli eğitimi vermek dışında en önemli hedeflerimizden biri de yoğun iş veya öğrencilik hayatı içinde olan katılımcılarımızın burada geçirdikleri vaktin en verimli, en kaliteli, en eğlenceli kullanılmasını sağlamaktır.

 

Kişiye Özel Çözümler- Birebir Eğitim Programı

Herhangi bir programa uymak zorunda olmadığınız kişiye özel bire bir derslerimiz ya da kendi oluşturacağınız grupla yapabileceğiniz VIP derslerimizle tamamen ihtiyaçlarınıza yönelik bir eğitim de alabilirsiniz.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) hazırlık programlarımız birebir ders şeklinde gerçekleştirilmektedir.

 

Eğitmenlerimiz

Yabancılar için Türkçe dil kurslarımız alanlarında uzman, Yabancılar için Türkçe Eğitimi sertifikasına sahip Türk öğretmenlerimiz tarafından düzenlenmektedir.  Eğitimlerimizi National English yayınlarının yardımcı materyalleri ile destekleyerek dersleri zevkli ve eğlendirici hale getiririz. Derslerde dil becerilerinizi geliştirirken, öğrendikleriniz görsel ve işitsel yöntemler ile işlevsel hale getirilmektedir.

 

Sertifikasyon

Tamamladıkları kuru başarıyla bitiren öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığından onaylı Ataşehir TAC Yabancılar için Türkçe (Turkish for Foreigners) Dil Kursu sertifikası verilir. Dileyen öğrenciler tamamladıkları kurun bitiminde TÖMER tarafından  düzenlenen uluslararası geçerliliğe sahip sınavlara ücret karşılığında katılabilir ve Türkçe seviyelerini sertifikalandırabilirler.

 

Öğrenme Garantisi

Derslere devam zorunluluğu vardır. Derslerine yüzde doksan oranında katılım göstermiş ancak kur sınavında başarılı olamamış öğrencilerimiz ücretsiz olarak aynı seviyede başlayacak olan ilk sınıfa katılabilirler.

Turkish For Foreigners Language Course

 

Turkish for foreigners language courses is a language program which was planned for students who are studying or settled in Turkey in order to meet the basic needs and improve their communication skills. As in other languages in the Turkish language course for foreigners, there are a total of 6 curriculums at A1 beginner level, A1-A2-B1-B2-C1-C2 in the framework of the Common European Language Program. The level which you should take is determined through free placement test in our course.

 

AKD Education System 

For our foreigners, our primary goal in the Turkish language course is to transform our students’ foreign language education into a journey where they will enjoy rather than having difficulty. For this reason, our education system is based on communicative basis. As Ataşehir TAC We aim to develop four language skills in our Turkish programs for foreigners with our student-centered approachand modern curriculum based on our modern methodology (Reading, Understanding, Listening, Writing-Speaking).

 

Academic Program

Our Turkish for foreigners courses are divided into intensive and comfortable programs.

The intense schedule is 4 days a week between 19-21: 30 on weekdays, or 10:13:30 on weekends.

The relaxed program is arranged between 19-21:30 pm on weekdays as 2 days or 10-12: 20 pm on weekends.

 

Classes

Each group consists of a maximum of 6 to 8 people. You will be educated in an individual course quality that does not go away as it is in the crowded classrooms. The first phase, A1, consists of 2 sections with a total of 100 hours lesson.

In this program, which lasts about 8 weeks, the person learns basic Turkish language knowledge and is taught reading, writing, listening and speaking and trained to help meet simple daily needs. At the A2- B1 levels, the completion time of each level is 50 hours. At B2-C1-C2 levels, each level is completed in 80 hours.

 

Progress Evaluation

Our foreign language learners’ programs for foreigners are followed up by our educational advisors and teachers and given their actions regularly in their developmental areas. If necessary, it is developed supplementary courses or supported by different materials. Apart from providing the highest quality education at Ataşehir TAC, one of our most important goals is to provide the most productive, top quality, and most enjoyable use of our participants in the busy work or student life.

 

Tailor Made Solutions: One to one Academic Program for our students 

If you do not have to adhere to any program, you can also take an individualized private lessons or a course tailored to your needs with our VIP courses you can do with your own group. Our Foreign Students Examination (YÖS) preparation programs are realized as one-to-one lessons.

 

Education Staff

Our Turkish language courses for foreigners are organized by our Turkish teachers who are experts in their fields and who have a Certificate of Turkish Education for Foreigners. We make our lessons enjoyable and entertaining by supporting our trainings with helpful materials from National English publications. As you develop your language skills in lessons, what you learn is rendered functional by visual and auditory methods.

 

Certification

Students who successfully complete the course successfully receive a Turkish (Foreign Language) course certificate for Ataşehir TAC Foreigners approved by the Ministry of National Education. Students who wish to attend may apply for the exams with international validity issued by TÖMER at the end of their stay and they can certify their Turkish level.

 

The Guarantee for Learning

Courses are obligatory. Students who have attended ninety percent of their courses but have not succeeded in the exchange rate examination can join the first class, which will start at the same level free of charge.